Gegevens betreffende de verzekerbaarheid

Door middel van de dienst kan, naargelang de machtigingen, de volgende informatie betreffende het ziekteverzekeringsstatuut verkregen worden:

  • het recht op terugbetaling
  • de V.I. en het ziekenfonds
  • het recht op de verhoogde tegemoetkoming
  • het recht op de derdebetalersregeling
  • de jaren waarin het grensbedrag MAF is bereikt
  • de contracten met 1 medisch huis