Overzicht

Jaarlijkse vakantie

Algemene informatie

De RJV (Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie) is de openbare instelling van sociale zekerheid die verantwoordelijk is voor het beheer van en de controle op de jaarlijkse vakantiesector van de arbeiders en de kunstenaars.

Voor deze categorieën van werknemers berekenen de vakantiefondsen de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld waar elke werknemer recht op heeft naargelang de prestaties die hij geleverd heeft.
Voor de bedienden wordt het recht op vakantiegeld door de werkgever vastgelegd.

Gebruik

De raadpleging van de attesten jaarlijkse vakantie bij de authentieke bron RJV gebeurt rechtstreeks via een onlinestroom.

De gegevens worden voor een persoon per attest en per vakantiejaar weergegeven.
De gegevens hebben betrekking op het uitbetaalde vakantiegeld en het aantal toegekende dagen.

Er bestaan momenteel verschillende stromen met betrekking tot de vakantieattesten.

De stroom A038, L – H , raadplegingsdienst in formaat A1.
Deze oude versie wordt « afgebouwd » in het voordeel van een SOA-dienst.

De dienst HolidayAttestation 
(SOA-equivalent van de A038).

Met het SOA-systeem « BatchSoap » kunnen gegevens via batch-aanvragen worden geraadpleegd.
(SOA-equivalent van de oude A038, M)

Technische documentatie

Webservices SOAP

Klassieke A1-stromen

Voorwaarden - Beraadslagingen

Voor de toegang tot de gegevens is een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité vereist.

Referentieberaadslaging

nr. 02/110