Overzicht

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet

Algemene informatie

Vóór de zesde Staatshervorming waren de loopbaanonderbrekingen (openbare sector) en het tijdskrediet (privé-sector) de exclusieve bevoegdheid van de federale overheid, terwijl de RVA belast was met het dagelijks beheer ervan.

Sinds de zesde Staatshervorming werden de loopbaanonderbrekingen geregionaliseerd. Elk gewest kan dus zijn eigen reglementering op dat vlak herzien en beheren.

De Vlaamse overheid heeft een nieuwe reglementering inzake “zorgkrediet” gedefinieerd. Deze nieuwe reglementering wordt beheerd door het departement Werk en Sociale Economie.

Deze reglementering laat een loopbaanonderbreking toe met het oog op:

  • de zorg voor een kind tot de leeftijd van 12 jaar,
  • de zorg voor een ernstig ziek familielid,
  • palliatieve zorg,
  • de zorg voor een kind met een handicap.

Naast het motief “zorg” is het ook mogelijk om een loopbaanonderbreking te nemen om een opleiding te volgen.

Meer info : http://www.werk.be/online-diensten/vlaams-zorgkrediet

Het Waalse Gewest en het Brusselse Gewest hebben beslist om de bestaande reglementering inzake loopbaanonderbreking voorlopig niet te wijzigen en hebben de RVA belast met de verdere toepassing ervan.

Gebruik

Op het niveau van de KSZ bestaan er verschillende stromen om de instellingen van sociale zekerheid te informeren over de loopbaanonderbrekingen en het tijdskrediet toegekend door de RVA en/of de gewesten.

Raadplegingsstroom

Deze stromen zijn toegankelijk voor alle partners van de KSZ die hiertoe over een machtiging beschikken:

  • A014 C E L G (laat enkel toe om de gegevens van de RVA te raadplegen)
  • CareerBreakService (laat toe om de gegevens van de RVA en de gewesten te raadplegen)

Distributiestroom

Deze stromen worden verdeeld bij alle partners van de KSZ die daartoe een aanvraag hebben ingediend en een machtiging hebben gekregen:

  • A014 M
  • CareerBreakNotification
  • A012 M (deze stroom wordt meegedeeld aan de ziekenfondsen)
  • A022 M (deze stroom wordt meegedeeld aan Sigedis)

Technische documentatie

Webservices

A1 stromen

Voorwaarden - Beraadslaging

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Beraadslagingen in verband met de loopbaanonderbreking en het tijdskrediet