Overzicht

Verwarmingstoelage

Algemene informatie

Ingevolge de opeenvolgende prijsstijgingen van de huisbrandolie, heeft de regering beslist om een financiële steun te bieden aan gezinnen met een laag inkomen telkens de aankoopprijzen tijdens de verwarmingsperiode de vastgelegde drempel overschrijden.

Deze steun wordt verleend in de vorm van een verwarmingstoelage waarmee deze personen de kosten voor de aankoop van huisbrandolie gedeeltelijk kunnen dekken. Het gaat daarbij niet om de toekenning van een maatschappelijke hulp maar om een bijkomende opdracht die aan de OCMW's toevertrouwd wordt.

De doelgroep die aanspraak kan maken op een verwarmingstoelage is ruimer dan de groep mensen waarvoor het OCMW doorgaans optreedt. Naast de gerechtigden op leefloon en gelijkwaardige maatschappelijke hulp, komen ook andere categorieën van personen in aanmerking voor een verwarmingstoelage op grond voornamelijk van hun statuut of op grond van het brutojaarinkomen van hun gezin.

Het betreft volgende categorieën van personen:

  • kinderen met een handicap met een verhoogde kinderbijslag
  • langdurig werklozen (sinds meer dan een jaar) ouder dan 50 jaar
  • gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB)
  • gerechtigden op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap
  • leefloongerechtigden
  • gerechtigden op een financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon
  • gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming