A007

Personen die geacht worden onderworpen te zijn aan de bijzondere bijdrage.