SelfEmployed

de dienst SelfEmployed laat de openbare instellingen toe om de gegevens in het algemeen repertorium van de zelfstandigen (ARZA) bij het RSVZ te raadplegen en bij de socialeverzekeringsfondsen de informatie betreffende de betaling van de sociale bijdrage door de zelfstandigen te raadplegen