Overzicht

Human resources

Organogram

 • Algemeen bestuur:
  Frank ROBBEN, administrateur-generaal
  Thibaut DUVILLIER, adjunct-administrateur-generaal
   
 • Programma-, project- en klantenbeheer:
  Behoeftenstudies, relaties met de instellingen van sociale zekerheid, registers van de Kruispuntbank
  Pim PETEREYNS
   
 • Innovatie en beleidsondersteuning:
  Juridisch, statistieken, communicatie
  Peter MAES
   
 • Toepassingsontwikkeling:
  Analyse, programmatie
  Danny DE VOS
   
 • Informatieveiligheid:
  Kurt MAEKELBERGHE

   

 • Resources management:
  Human resources, financiën, logistiek,vertaling, interne controle en risicobeheer
  Laure MORELLI

Personeelsplan

Het aantal en het type betrekkingen noodzakelijk voor de realisatie van de opdrachten van de Kruispuntbank, zoals die beschreven zijn in haar bestuursovereenkomst, worden thans bepaald door het Beheerscomité, in toepassing van artikel 19 van het koninklijk besluit van 3 april 1997. Dit personeelsplan wordt in functie van de reële behoeften opgesteld zoals die blijken uit de verschillende projecten die binnen de termijn van de bestuursovereenkomst gerealiseerd moeten worden. Het besluit van het Beheerscomité van 24 maart 2023 tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het jaar 2023 werd op 25 april 2023 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Het plan omvat 90 eenheden die als volgt worden opgedeeld:

 • Mandaatfuncties
  2 betrekkingen
 • Niveau A
  52 betrekkingen met inbegrip van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal in toepassing van het K.B. van 30.11.2003
 • Niveau B
  28 betrekkingen
 • Niveau C
  6 betrekkingen
 • Niveau D
  2 betrekkingen

Deze betrekkingen worden tussen de Nederlandse en de Franse taalgroep verdeeld in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 februari 2021 tot vaststelling van de taalkaders van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2021.