Overzicht

FAQ isi+-kaart

Welke elektronische identiteitsbewijzen bestaan er ?

De volgende elektronische identiteitsbewijzen bestaan:

 • de eID
 • de Kids-ID (tot 12 jaar)
 • de elektronische identiteitskaart uitgereikt aan niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie
 • de elektronische verblijfstitel uitgereikt aan onderdanen van een land buiten de Europese Unie

In België worden de elektronische identiteitsbewijzen uitgereikt aan personen die op het Belgische grondgebied gedomicilieerd zijn, die met andere woorden ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente.
In het buitenland worden de elektronische identiteitsbewijzen uitgereikt aan Belgen die ingeschreven zijn in een diplomatieke of consulaire post.

De burgers vinden alle informatie over de procedure voor het verkrijgen van een Belgische identiteitskaart in het buitenland op de website van de FOD Buitenlandse Zaken .

Een isi+-kaart zal worden uitgereikt aan de personen die geen aanspraak kunnen maken op een elektronisch identiteitsbewijs maar die wel sociale dekking genieten om zich in België te laten verzorgen.

Ik heb geen elektronische identiteitskaart, wat kan ik doen?

Indien u niet aan de voorwaarden voor een elektronische identiteitskaart voldoet, krijgt u een isi+-kaart.

 • isi staat voor identification sociale / sociale identificatie / soziale identifizierung
 • de + (als exponent) legt de nadruk op de aanvulling ten opzichte van de Belgische elektronische identiteitsbewijzen

U kan worden geïdentificeerd aan de hand van deze kaart omdat uw identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) erop vermeld staat.

Hoe ziet een isi+-kaart eruit ?

 

Wie krijgt een isi+-kaart ?

De isi+ -kaart wordt geleidelijk uitgereikt

 • aan de personen die niet over een elektronisch identiteitsbewijs kunnen beschikken, maar die wel beschikken over een sociale dekking om in België gezondheidszorg te ontvangen, voornamelijk :
  • grensarbeiders die in het buitenland wonen en in België werken
  • gepensioneerden met een buitenlandse nationaliteit die naar het buitenland vertrokken zijn na in België te hebben gewerkt en tot het Belgische socialezekerheidssysteem te hebben bijgedragen
 • aan alle kinderen < 12 jaar 
  • de kinderen die over een Kids-ID beschikken – deze kaart dient om de drie jaar verlengd te worden – ontvangen eveneens gemakshalve een isi+-kaart voor een eenvormige behandeling binnen de gezinnen

Een activiteit met kinderen : welke identiteitskaart of –drager kunnen we vragen?

Aangezien de Kids-ID niet verplicht is, heeft de regering beslist dat alle kinderen een isi+-kaart zouden ontvangen.

Kortom, wat een schools kader/ een jeugdbeweging/ een vereniging betreft, raden we u aan om het volgende mee te delen:

Vraag de eID-kaart voor +12-jarigen.
Vraag de isi+-kaart (eventueel de Kids-ID) voor min 12-jarigen. 

Hoe krijgt de gezondheidsprofessional toegang tot mijn verzekerbaarheidsgegevens ?

Om toegang te krijgen tot uw verzekerbaarheidsgegevens moet de gezondheidsprofessional uw identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) gebruiken.

Hij leest uw identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) :

 • op het elektronisch identiteitsbewijs : eID, Kids-ID, elektronische identiteitskaart uitgereikt aan niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie, elektronische verblijfstitel uitgereikt aan onderdanen van een land buiten de Europese Unie
 • op de residuaire kaart, de isi+-kaart indien u niet aan de voorwaarden voldoet om een eID-kaart te krijgen of indien u jonger dan 12 jaar bent

Op basis van het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) raadpleegt de gezondheidsprofessional de gegevensbanken met de verzekerbaarheidsgegevens die door de ziekenfondsen worden beheerd. Hij controleert rechtstreeks of de patiënt verzekerd is een bepaalt het bedrag dat aan de patiënt wordt aangerekend.

Dit nieuwe systeem heeft vooral als voordeel dat de gegevens steeds actueel zijn. De gezondheidsprofessional raadpleegt het ziekteverzekeringsstatuut van 'de dag'. Het is niet meer nodig om deze gegevens op een drager te kopiëren. De sociaal verzekerde moet ook niet meer vragen dat zijn gegevens zouden worden bijgewerkt.

Waarom vraagt de apotheker mijn eID-kaart ?

Alle apothekers gebruiken de online raadpleging van de verzekerbaarheid bij de ziekenfondsen.
De apotheker raadpleegt aldus online uw verzekerbaarheidsgegevens in uw aanwezigheid, nadat hij als toegangssleutel het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) heeft ingevoerd aan de hand van uw eID-kaart.

Geleidelijk aan zullen alle gezondheidsprofessionals de verzekerbaarheid van hun patiënten online raadplegen. 

Als ik in de apotheek geneesmiddelen moet kopen voor iemand anders (echtgenoot, kind, enz.), hoe moet ik dat doen ?

Wanneer u geneesmiddelen koopt voor uw kind, volstaat het om een van de volgende identiteitsbewijzen te tonen :

 • ofwel zijn Kids-ID, indien u hierover beschikt,
 • ofwel de isi+-kaart die geleidelijk wordt uitgereikt aan alle kinderen jonger dan 12 jaar.

Wanneer u geneesmiddelen koopt voor een derde persoon, moet u een drager voorleggen waarop het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van die persoon staat vermeld:

 • de isi+-kaart
 • een kleefbriefje van een ziekenfonds