Overzicht

Kinderbijslag

Algemene informatie

De woonplaats van het kind bepaalt welke deelentiteit het dossier beheert en de uitbetaling doet. 

De organisaties van de deelentiteiten die de kinderbijslag / Groeipakket beheren evenals de (private en publieke) kinderbijslagkassen en uitbetalingsactoren stellen hun informatie elektronisch ter beschikking aan de partners uit het netwerk van de KSZ via drie gestructureerde kadasters :

1. Het kadaster van de kinderbijslag van de Brusselse dossiers van

 • de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag Iriscare (voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie)

2. Het kadaster van de kinderbijslag voor de dossiers van de Waalse en Duitstalige Gemeenschap

 • de l’Agence pour une Vie de Qualité (pour la Région wallonne)
 • du Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (pour la Communauté germanophone)

3. Het Vlaams Kadaster Groeipakket van

 • het agentschap Opgroeien regie en het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (voor de Vlaamse Gemeenschap)

Gebruik

De KSZ stelt een geïntegreerde dienst ‘ChildBenefitsService’ ter beschikking die toelaat om volgende persoonsgegevens van iedere deelentiteit elektronisch te raadplegen:

 • rechtgevend kind
 • begunstigde(n)
 • periode van het recht op kinderbijslag / Groeipakket (per type toelage)
 • éénmalige premies, bijvoorbeeld geboorte- of adoptiepremie
 • uitbetalingsactor of kinderbijslagfonds

Groeipakket biedt 3 "toeslagen" voor kinderen die ingeschreven zijn in een door Kind en Gezin erkende kinderopvangomgeving aan gezinnen die buiten Vlaanderen wonen:

 • de kinderopvangtoeslag
 • de kleutertoeslag
 • de schooltoeslag

De Kruispuntbank beheert  een personenrepertorium waar wordt bijgehouden wie gekend is in welke regio, voor welk type dossier en voor welke periode, in het domein van de gezinsbijslag. Elke regio houdt dat repertorium actueel. De regio’s beheren op hun beurt een regionaal repertorium dat weergeeft wie is gekend bij welke individuele gezinsbijslagkas, voor welk type dossier en voor welke periode. 

De KSZ-webservice geeft zo informatie weer over:

 • de kinderbijslag in het Waals Gewest sinds 1 januari 2019
 • de kinderbijslag in de Duitstalige Gemeenschap sinds 1 januari 2019
 • de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1 januari 2020
 • het Vlaamse Groeipakket sinds 1 januari 2019

Klanten die toegang hebben tot de gegevens:

 • Fedris
 • Federale Pensioendienst (SFPD) - Pensioendienst publieke sector
 • RSVZ
 • Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid

 • OCMW’s (POD Maatschappelijke Integratie)
 • FBB (Family Benefits Belgium)

 • Vlaamse Overheid

 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
 • BCED
 • Vlaams Woningfonds
 • IRISCARE
 • FIDUS

Technische documentatie

Webservice

Voorwaarden - Beraadslagingen

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Referentieberaadslagingen