Overzicht

KSZ eBox burger

Algemene informatie

De eBox Burger is een elektronische brievenbus waarin de burger op een gecentraliseerde en beveiligde manier officiële documenten kan ontvangen afkomstig van overheidsinstellingen of organisaties belast met de uitoefening van een taak van algemeen belang.

Voordelen voor de burger

  • uw persoonlijke, elektronische brievenbus om officiële documenten te ontvangen
  • altijd en overal toegankelijk via een internetverbinding
  • met een ingebouwd e-mailalarm om u te verwittigen bij een nieuw document
  • 100% veilig, enkel uzelf kunt met uw persoonlijke eID inloggen
  • 100% milieubewust, minder papierverspilling
  • 100% gratis

Voordelen voor de overheidsinstellingen en organisaties

  • een beveiligde verzending van officiële documenten naar de burger
  • snel en betrouwbaar
  • uw identiteit als afzender staat duidelijk vermeld bij de overgemaakte documenten
  • een aanzienlijke besparing op papieren afdrukken en verzendingen

Gebruik

Overheidsinstelling en organisatie

De organisatie die de eBox wenst te gebruiken voor het versturen van officiële documenten naar de burger, dient een aanvraagformulier in te vullen. (rubriek Zie ook om de formulier te vinden)

Elke aanvraag zal gevalideerd en goedgekeurd moeten worden om toestemming te krijgen om te publiceren.

Een document wordt gepubliceerd in de eBox door gebruik te maken van een webservice SOAP via een beveiligd verzendkanaal, alleen toegankelijk door bevoegde afzenders. Het is de afzender van het document die bepaalt hoelang het document in de eBox van de burger beschikbaar blijft. Na afloop van de geldigheidsduur, wordt het document automatisch uit de eBox verwijderd.
De afzender heeft ook de mogelijkheid om een bewijs van levering te krijgen door de webservice voor aangetekend schrijven te gebruiken.

Burger

Elke burger beschikt over een eigen eBox. De eBox is strikt persoonlijk en beveiligd. Andere personen hebben dus in geen geval toegang tot uw eBox.
Door officiële documenten naar uw eBox te versturen, kunnen de overheidsinstellingen en organisaties sneller en eenvoudiger informatie met u uitwisselen. U kunt in uw eBox enkel documenten ontvangen. In elk document staan wel de contactgegevens vermeld van de organisatie die het document heeft verstuurd zodat u hen kunt contacteren.
Na verloop van tijd, zal het document automatisch uit uw eBox verwijderd worden. Het is de afzender van het document die bepaalt hoelang het document in uw eBox beschikbaar dient te blijven. Indien u het document wil bewaren, kunt u het document downloaden.

Als u toegang wilt krijgen tot uw eBox, volstaat het om u aan te melden op My e-Box. Bij uw eerste bezoek, zal u worden gevraagd om een e-mailadres te registreren. Via dit e-mailadres wordt u verwittigd dat een nieuw document op u wacht in uw eBox. U krijgt ook een melding via e-mail wanneer een ongelezen document uit uw eBox zal worden verwijderd. Dergelijke meldingen per e-mail wordt één keer per dag verstuurd.

Technische documentatie

eBox Message

Voorwaarden

Juridisch kader elektronische zending

KSZ-wet -art.14

KSZ-wet -art.14bis

Juridisch kader elektronisch aangetekend schrijven

KSZ-wet -art2bis

Wet modernisering 24 februari 2003: art.4/2

 

Contact

Voor meer informatie contacteer de dienst Programma-, Project- en Klantenbeheer (PPKB).

External@ksz-bcss.fgov.be