Bestuursovereenkomst

De bestuursovereenkomst

Tussen de Belgische Staat en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werd een bestuursovereenkomst gesloten.

Bestuursovereenkomst 2022-2025