Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


2098 resultaten

Beraadslaging 23/036 van 07-02-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens aan het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid met het oog op het analyseren van de situatie van werknemers en gebruikers van het systeem van de dienstencheques. (.pdf)

Beraadslaging 23/034 van 07-02-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken in het kader van het terugkommoment. (.pdf)

Beraadslaging 23/026 van 07-02-2023

Uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap voor de bevoegdheid inzake hulp aan bejaarden. --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 23/024 van 07-02-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het organisme voor financiering van pensioenen Ethias Pension Fund met het oog op het beheer van de pensioenplannen. (.pdf)

Beraadslaging 23/020 van 07-02-2023

Mededeling van bepaalde persoonsgegevens aan Brussel Economie en Werkgelegenheid (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) met het oog op het verschaffen van dienstencheques aan bepaalde categorieën personen – verwerking van persoonsgegevens in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten” – online raadpleging van diverse authentieke bronnen voor het toekennen van aanvullende rechten. (.pdf)

Beraadslaging 22/276 van 07-02-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Agence pour une Vie de Qualité met het oog op een studie over de budgettaire impact van gezinnen/kinderen die recht hebben op verhoogde kinderbijslag en op de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 22/268 van 07-02-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (FEDASIL) voor het bepalen van de bijdrage tot de materiële hulp door asielzoekers met beroepsinkomsten uit een activiteit als werknemer en het opheffen van de verplichte plaats van inschrijving voor asielzoekers met beroepsinkomsten uit een activiteit als werknemer. (.pdf)

Beraadslaging 21/226 van 07-02-2023

Mededeling van persoonsgegevens betreffende de medische evaluatie van de handicap van het kind en van de graad van verminderde zelfredzaamheid van bejaarden in het kader van de aanvullende kinderbijslag en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden door IRISCARE aan diverse organisaties via verschillende elektronische diensten van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. (.pdf)

Beraadslaging 21/106 van 07-02-2023

Mededeling van persoonsgegevens betreffende de erkenning van de handicap van het kind en de rechthebbenden op de hulp aan bejaarden door de Dienststelle für Selbstbestemmtes Leben --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 21/052 van 07-02-2023

Mededeling van bepaalde gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven met het oog op het onderzoeken van het verband tussen arbeidsmobiliteit, arbeidsinkomen, onderwijs en jobkenmerken (.pdf)

Beraadslaging 21/026 van 07-02-2023

Verwerking van persoonsgegevens door het Vlaams Woningfonds met het oog op het verstrekken van bijzondere sociale leningen als opvolger van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (.pdf)

Beraadslaging 20/278 van 07-02-2023

Mededeling van persoonsgegevens betreffende de erkenning van de handicap en de evolutie van het dossier in het kader van uitkeringen aan kinderen met een handicap of aandoening door het Agence pour une Vie de Qualité aan diverse instanties via Handiservice --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 19/146 van 07-02-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Dimona en DmfA) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (Kruispuntbankregisters) aan de Algemene Directie Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in het kader van het betaald educatief verlof (.pdf)

Beraadslaging 19/106 van 07-02-2023

Mededeling van gegevens over sociale schulden door de Rijksdienst voor Sociale zekerheid aan het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel met het oog op het toekennen van steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen en het erkennen/registreren van uitzendbureaus en particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (.pdf)

Beraadslaging 19/018 van 07-02-2023

Mededeling van persoonsgegevens met betrekking tot de erkenning van de handicap in het kader van de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte door het Vlaams Agentschap Opgroeien Regie aan diverse organisaties (.pdf)

Beraadslaging 12/054 van 07-02-2023

Mededeling van bepaalde persoonsgegevens aan de Dienst Vreemdelingenzaken door middel van de webtoepassing DOLSIS (.pdf)

Beraadslaging 23/016 van 10-01-2023

Mededeling van gegevens door diverse actoren van de sociale sector aan het Steunpunt Werk van de KU Leuven voor het opstellen van de Vlaamse Arbeidsrekening (.pdf)

Beraadslaging 23/004 van 10-01-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Vlaams Woningfonds voor het uitvoeren van zijn taken inzake de verzekering gewaarborgd wonen. (.pdf)

Beraadslaging 23/002 van 10-01-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Agentschap Justitie en Handhaving en de justitiehuizen voor het uitvoeren van hun bevoegdheden (.pdf)

Beraadslaging 22/270 van 10-01-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Institut de recherches économiques et sociales van de Université catholique de Louvain voor een studie over de oorzakelijke gevolgen van de veranderingen teweeggebracht door verschillende hervormingen van de sociale jobbonus (.pdf)

Beraadslaging 18/073 van 22-12-2022

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Centre de recherche METICES van de Université Libre de Bruxelles voor de aanmaak van indicatoren inzake diversiteit op de arbeidsmarkt (.pdf)

Beraadslaging 22/308 van 06-12-2022

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan FEDRIS voor de berekening van het bedrag van de ambtshalve aansluiting van de werkgever die geen verzekering heeft afgesloten. (.pdf)

Beraadslaging 22/302 van 06-12-2022

Mededeling van persoonsgegevens door diverse instellingen van sociale zekerheid aan de Service public de Wallonie, Logement, Patrimoine et Energie voor het beheer van de toekenning van de dakpremie en de premie werken van minder dan 3.000 € exclusief btw. --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 22/300 van 06-12-2022

Mededeling van persoonsgegevens door Iriscare, het Agence pour Vie de Qualité en de Dienststelle für selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering met het oog op de toekenning van de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg aan bepaalde kinderen met een handicap. --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 22/298 van 06-12-2022

Mededeling van persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap in het kader van de bevoegdheidsoverdracht inzake beheer van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)